Consultes formulades al Comitè Assessor d'Ètica Pública