Codi de conducta dels alts càrrecs i del personal directiu de la Generalitat