Problemes en la tramitació de la inscripció (termini finalitzat)