Presentació de la sol·licitud (termini finalitzat)