Convocatòria 243

Cos subaltern

Acord del Tribunal Qualificador, de 4.05.2021, del procés de selecció del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (convocatòria 243), pel qual s'acorda nomenar assessores especialistes per a la realització del tercer exercici de la primera prova

La realització de la primera prova està prevista per al primer trimestre de 2022.

(Publicat el 19.02.2021)

 

 

Resolució PDA/244/2021, de 3 de febrer, per la qual s'aprova i publica la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243) i es modifica el tribunal qualificador.
 
 
 

Presentació d'esmenes

Termini: del 10 al 23 de febrer de 2021, ambdós inclosos.

Mitjà de presentació: preferentment a través del formulari Presentació d'escrits, documents i esmenes relatius a un procés de selecció.
 
(Publicat el 9.02.2021)

Resolució PDA/1686/2020, de 10 de juliol, per la qual es prorroga el termini d'aprovació i publicació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses de la convocatòria del procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

(Publicat el 16.07.2020)

Atès que l'1 de juny de 2020 s'ha aixecat la suspensió dels terminis administratius, es reprèn el compte del termini de presentació de sol·licituds, que finalitzarà el 17 de juny de 2020, inclòs.

(Publicat el 2.06.2020)

Darrer dia de termini de presentació de sol·licituds: 17 de juny de 2020, inclòs.

S’ha de presentar una única sol·licitud d’admissió en el procés selectiu.

La sol·licitud permet annexar la documentació acreditativa d’alguns dels requisits de participació en el procés. 

Enllaç al tràmit de la sol·licitud de la convocatòria 243

Ateses les condicions extraordinàries derivades de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, us informem que s’han suspès temporalment els terminis de les actuacions que deriven dels processos de selecció en curs. Aixecada la suspensió, el termini de presentació de sol·licituds s'ampliarà tant de temps com duri la suspensió actual i es publicarà la nova data de finalització del termini. Mentrestant, el tràmit continua obert i podeu presentar-hi la sol·licitud.

Si teniu algún dubte o consulta, us atendrem a través de la bústia de contacte, amb el tema Administració Pública, subtema Oposicions. Indiqueu el número de la convocatòria 243.

(Publicat el 16.03.2020)

Si cal modificar dades de la sol·licitud o aportar documentació complementària al procés, s'ha de fer a través del formulari Presentar escrits, documents i esmenes relatius al procés de selecció de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

 

El temari sobre el que versen les proves d'aquest procés de selecció és l'aprovat per la Resolució PDA/1395/2019, de 21 de maig (DOGC núm. 7882, de data 24.05.2019).

Resolució PDA/495/2020, de 19 de febrer, per la qual es convoca el procés de selecció per proveir 312 places de l'agrupació professional de funcionaris del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 243).

 

Data d'actualització:  05.05.2021