Convocatòries en curs

Convocatòria 248

Personal funcionari interí de l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Secretaria intervenció

Convocatòria 246

Cos de diplomatura (subgrup A2) biblioteconomia

Convocatòria 245

Cos de titulació superior (subgrup A1) arxivística

Convocatòria 244

Cos d'advocacia

Convocatòria 243

Cos Subaltern

Convocatòria 242

Cos superior d'administració (subgrup A1)

Convocatòria 241

Cos de titulació superior (subgrup A1), enginyeria agrònoma

Convocatòria 240

Cos subaltern, convocatòria reservada a persones amb discapacitat intel·lectual

Convocatòria 239

Cos de titulació superior (subgrup A1), enginyeria de camins, canals i ports

Convocatòria 238

Cos de titulació superior (subgrup A1), inspecció de seguretat nuclear i protecció radiològica

Convocatòria 236

Cos de diplomatura (subgrup A2), treball social

Convocatòria 214

Cos de gestió d'administració (subgrup A2) - exclusiu de promoció interna - execució de sentència