Relació de llocs de treball (RLT)

Personal funcionari

Personal laboral

Personal eventual

Nota informativa (Actualització RLT - Modificacions aprovades en el període 20.05.21 i 01.09.21)

Data d'actualització:  06.09.2021