Normativa, circulars, instruccions i resolucions

Normes generals

Competències i organització

Acords de Govern, circulars i instruccions

Accés

Codi de funció pública a Catalunya. Obre en una nova finestra.

Vegeu l'apartat III. Accés a la funció pública 

Accés a la funció pública. Obre en una nova finestra.

Vegeu també la informació de la normativa relacionada

Provisió de llocs i promoció professional

Condicions de treball

Normativa sindical

Acords, pactes i convenis. Obre en una nova finestra.

Vegeu també la relació de pactes i acords del personal de l'Administració de la Generalitat i dels seus col·lectius específics    

Polítiques d'igualtat

Prevenció de riscos laborals

Retribucions

Retribucions . Obre en una nova finestra.

Vegeu també la informació relacionada

Teletreball

Incompatibilitats

Situacions administratives

Serveis previs

Integració

Personal laboral

Personal directiu

Personal eventual

Altres col·lectius

Règim disciplinari

Pla de pensions

Ètica pública i bon Govern

Altra normativa relacionada amb la funció pública catalana