Mobilitat i provisió de llocs de treball

Convocatòries de concursos

 • Cos auxiliar d'administració

  Resolució PDA/1058/2021, de 13 d'abril, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball de l'escala auxiliar administrativa del cos auxiliar d'administració de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió número FP/002/2021)

  05.10.2021- Publicació de les llistes provisionals de concursants admesos i exclosos, i admesos parcials amb especificació de les places excloses (convocatòria de provisió núm. FP/002/2021)
  . Annex 0 - Acord d’exposició pública
  . Annex 1 - Llista provisional de candidats admesos i exclosos
  . Annex - Llista d’admesos parcials amb especificació de les places excloses
  Aquesta informació es pot consultar al portal de l’empleat públic ATRI, a l’apartat Mobilitat > Concursos generals de mèrits i capacitats > Concursos generals DGFP > Consulta general de processos en curs, i clicar l’enllaç d’informació  

  17.01.2022- Nota informativa sobre la possibilitat de renúncia
  Les persones participants en aquests concursos de trasllats rebran una comunicació, a través del mòdul de comunicacions del portal de l’empleat públic ATRI.
  Mitjançant aquest mateix portal podran sol·licitar la renúncia a la destinació o a la participació, segons correspongui, mitjançant l’opció de renúncia que hi ha a l’apartat Mobilitat>Concursos generals de mèrits i capacitats>Concursos generals DGFP>Participació, de la part privada del portal de l’empleat públic ATRI. 

 • Concurs del cos subaltern

  Resolució PDA/2886/2020, de 12 de novembre, de convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per proveir llocs de treball del cos subaltern d'administració de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió número FP/004/2020)

  07.10.2021 - Publicació de les llistes definitives de candidats admesos i exclosos i les llistes provisionals d’adjudicació de places de la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. FP/004/2020)
  . Annex 0 - Exposició pública 
  . Annex 1 - Llistes definitives d'admesos i exclosos 
  . Annex 1 - Places sense opció d'assignació 
  . Annex 1-  Admesos parcials amb especificació de places excloses  
  . Annex 2 - Criteris de valoració 
  . Annex 3 - Proposta provisional de les places sol·licitades i puntuació desglossada (destinats/no destinats)
  . Annex 4 - Proposta provisional de concursants destinats i descripció de la plaça
  . Annex 5 - Llista provisional dels concursants no destinats
  Aquesta informació es pot consultar al portal de l’empleat públic ATRI, a l’apartat Mobilitat > Concursos generals de mèrits i capacitats > Concursos generals DGFP > Consulta general de processos en curs, i clicar l’enllaç d’informació. 

  03.12.2021 - Publicació de les llistes definitives d’adjudicació de places de la convocatòria del concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball del cos subaltern d’administració de la Generalitat de Catalunya (convocatòria de provisió núm. FP/004/2020)
  . Annex 0 - Exposició pública 
  . Annex 1 - Places sense opció de d’assignació: places que no poden ser adjudicades perquè el seu titular no ha participat
  . Annex 1.1 - Places sense opció d’assignació: places que no poden ser adjudicades perquè el seu titular, que ha participat, no ha obtingut cap destinació en aquest concurs
  . Annex 2 - Criteris de valoració
  . Annex 3 – Proposta definitiva de les places sol·licitades i puntuació desglossada(destinats/no destinats)
  . Annex 4 – Proposta definitiva de concursants destinats i descripció de la plaça
  . Annex 5 - Llista definitiva dels concursants no destinats
  Aquesta informació es pot consultar a l’apartat mobilitat del portal de l’empleat ATRI, a l’apartat Mobilitat > Concursos generals de mèrits i capacitats > Concursos generals DGFP > Consulta general de processos en curs, i clicar l’enllaç d’informació. 

  17.01.2022- Nota informativa sobre la possibilitat de renúncia
  Les persones participants en aquests concursos de trasllats rebran una comunicació, a través del mòdul de comunicacions del portal de l’empleat públic ATRI.
  Mitjançant aquest mateix portal podran sol·licitar la renúncia a la destinació o a la participació, segons correspongui, mitjançant l’opció de renúncia que hi ha a l’apartat Mobilitat>Concursos generals de mèrits i capacitats>Concursos generals DGFP>Participació, de la part privada del portal de l’empleat públic ATRI.  

Concursos generals de mèrits i capacitats

Data d'actualització:  03.12.2021